På Egna Ben På Egna Ben

Gatsmart-Åka skolskjuts åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Åka skolskjuts” möter vi elever som åker skolskjuts. Skolskjuts kan man få om man har långt till skolan eller om
skolvägen är trafikfarlig.

INNAN PROGRAMMET
• Hur ser det ut i klassen; är det någon som åker
skolskjuts? Berätta för varandra.
• Vad är bra med skolskjuts? Vad är dåligt?

EFTER PROGRAMMET
Jonna, som vi möter i programmet, är med och testar ny
teknik som ska göra färden till skolan säkrare.

• Vilka risker finns om man har bråttom eller är sen
till bussen? Vad ska man tänka på när man kliver av
en buss?
• Kan stämningen ombord på bussen påverka
säkerheten?

I programmet finns en utblick i världen med exempel
på hur elever tar sig till skolan i andra länder
• Diskutera hur trafiksäkerheten skiljer sig mellan
Sverige och andra länder.
• Har du egna erfarenheter av att t ex åka bil i ett
annat land?

Film: Gatsmart-Åka skolskjuts (13 min)

Vill du fördjupa arbetet kan du ladda ner hela arbetsmaterialet ute till höger.

Gatsmart-Mörker och reflexer åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Mörker och reflexer” träffar vi Jesse. Hans skolväg går längs en
smal och trafikerad landsväg som under vinterhalvåret
dessutom är mörk och hal

INNAN PROGRAMMET- Diskutera
• Vad ska du tänka på när du är ute i trafiken i
mörker?
• Diskutera hur vägen till skolan skiljer sig mellan
sommar- och vinterhalvåret. Vilka är farorna under
den mörka årstiden

EFTER PROGRAMMET-Diskutera
Jesse har en farlig väg till skolan. Det finns varken trottoar eller gångväg utan han måste gå på vägrenen.
• Känner du eller någon i klassen igen er i Jesses
historia?
• Diskutera skillnaderna på skolvägar om man bor i
ett litet samhälle jämfört med en större ort?
• Är det vanligare med gång- och cykelvägar där det
bor mer folk? Varför i så fall?

Film: Gatsmart- Mörker och reflexer (13 min)

Vill du fördjupa arbetet så finns hela arbetsmaterialet ute till höger.

Gatsmart-Cykla åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Cykla” möter vi Ture har som varit med om en
cykelolycka där han skadade huvudet och fick vårdas på
sjukhus.

INNAN PROGRAMMET- Diskussion
Många skolor har en åldersgräns för att få cykla till
skolan på egen hand.
• Finns det cykelregler på din skola?
• Hur gammal bör man vara för att klara av att cykla i
trafiken?
• Var är det säkert att cykla om man inte kan cykla i
trafiken?

EFTER PROGRAMMET- Gör gärna denna som skrivuppgift eller gruppdiskussion
Ture skadade sig i ansiktet och huvudet när han trillade med cykeln. Men tack vare hjälmen blev skadorna
inte bestående.
• Har du trillat med cykeln någon gång? Berätta vad
som hände.
• Vad kunde ha hänt om Ture inte hade haft hjälm?
• Varför är det så viktigt att skydda huvudet?

Film: Gatsmart-Cykla (13 min)

Vill du fördjupa arbetet kan du ladda ner hela arbetsmaterialet ute till höger.

Positiv livsstil- träning åk 6

Tid: ca 60 min

Positiv livsstil är en serie med fem filmer.
Övningen innebär att se filmen och göra två uppgifter som är nedkortade och tagna ur tillhörande lärarhandledning. Om du vill fördjupa arbetet så laddar du ner övningen, där hittar du hela lärarhandledningen till alla filmer.

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Film- Positiv livsstil: träning ( 18 min)

Efter filmen:

Uppgift 1: -Diskutera

1. Vilka skäl kan det finnas för att träna?
2. Vad innebär allsidig, funktionell träning och hur tränar man då?
3. Hur motiverar du dig till träning?
4. Hur mycket sitter du stilla en vanlig dag?

Uppgift 2: Samla information

Gör en lista på alla verksamheter eleverna är delaktiga i ( gym, träningsanläggningar, simhall, padelhall, tennishall, andra idrottsföreningar osv)
– Gör en kortfattad beskrivning av verksamheten- vad har de för träningsformer
– Vilka tränar här? Beskriv den genomsnittlige besökaren
– Hur ser könsfördelningen ut? Varför är det så tror du?
– Skulle det vara lätt eller svårt, enligt er,  att vara normbrytande i träningsverksamheten? (Utifrån kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet)

 

 

 

 

 

Positiv livsstil- prestation åk 6

Tid: ca 60 min

Positiv livsstil är en serie med fem filmer.
Övningen innebär att se filmen och göra två uppgifter som är nedkortade och tagna ur tillhörande lärarhandledning. Om du vill fördjupa arbetet så laddar du ner övningen, där hittar du hela lärarhandledningen till alla filmer.

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Film- Positiv livsstil: prestation ( 19 min)

Efter filmen:

Uppgift 1:

1. Hur är det att vara ung idag? Vilka krav upplever du? (Egna, familjen, kompisar, skola, fritidsaktiviteter)
2. På vilka sätt påverkar sociala medier dina krav på dig själv?
3. Hur reagerar du på stress?
4. Vad är det som kan påverka en persons självkänsla och självförtroende?

Uppgift 2: Individuell uppgift. Gör en tidsskattning av din dag.
Alla människor har 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Gör en uppskattning av vad du gör under en vanlig dag och skriv ner det.
Nedan ser du ett antal saker som du ska uppskatta hur mycket tid det går åt till. Om du har något annat så tar du med det.

  • Sömn
  • Restid (till och från skolan, träning aktiviteter osv)
  • Göra sig i ordning (duscha, klä på och av sig osv)
  • Skola och skolarbete
  • Laga mat och äta
  • Träning/fritidsaktivitet
  • Social tid med familj och vänner
  • Tv, dator, mobil