På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Trafikmärken åk 5-6

Tid: ca 120 min

trafikmarken

Eleverna får i uppgift att gå sin egen och en kamrats skolväg tillsammans med en kamrat. De får med sig några färgpennor. Under hela skolvägen ska de observera vägmärken och måla av dessa. De behöver bara måla ett märke en gång och markerar sedan, under antal, alla gånger de ser detta märke. När alla elever kommer åter till klassrummet diskuteras:

 • Varför tror ni att det finns vägmärken?
 • Vilka olika typer av vägmärken finns?
 • Vilka vägmärken är vanligast i vår närmiljö?
 • Vad är typiskt för varje typ?
 • Vilka former kan vägmärken ha?
 • Varför tror ni de olika vägmärkena har de former de har?
 • Vad betyder de olika vägmärkena?
 • Vilka vägmärken behöver eleverna känna till?
 • Vad skulle hända om det inte fanns vägmärken?
 • Vem bestämmer vilka vägmärken som ska finnas var?

Låt eventuellt eleverna i par välja ett vägmärke. De ska beskriva vad vägmärket betyder på ett så tydligt sätt som möjligt. Övriga elever i klassen ska gissa vilket märke det är.

Varningsmärken

trafikmarken1

Förbudsmärken (gul-röda)

trafikmarken2 (1)

Påbudsmärken (blå-vita)

trafikmarken2

Upplysningsmärken

trafikmarken3

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Bild Bild

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll:

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matematik Matematik

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Samhällskunskap Samhällskunskap

 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll:

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.