På Egna Ben På Egna Ben

Hälsa och Positiv livsstil

Positiv livsstil- kost åk 6

 

Tid: ca 60 min

Positiv livsstil är en serie med fem filmer.
Övningen innebär att se filmen och göra två uppgifter som är nedkortade och tagna ur tillhörande lärarhandledning. Om du vill fördjupa arbetet så laddar du ner övningen, där hittar du hela lärarhandledningen till alla filmer.

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Film- Positiv livsstil : kost (15 min)

Efter filmen:

Uppgift 1: Diskutera i helklass eller mindre grupper

1. Hur ser dina matvanor ut? Varför tror du att dina matvanor ser ut så?
2. Finns det någonting i dina matvanor som du tror du skulle må bra av att förändra?
3. Vad kan det innebära att äta allsidigt och varierat?
4. Hur skulle du kunna förändra dina kostvanor så att de bidrar till en mer hållbar utveckling?
5. Hur förhåller du dig till olika kosttrender som dyker upp?

Uppgift 2: Individuellt/gruppuppgift

Låt varje elev gå in på livsmedelsveket.se och skriv matvanekollen i sökfältet (se länken nedan).
Eleverna gör kollen individuellt och diskuterar sedan i grupper om 3-4 de resultat de har fått.

Livsmedelsverket-Matvanekollen

 

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Biologi Biologi

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och för-klara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll:
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Centralt innehåll:
Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll:
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.