På Egna Ben På Egna Ben

Globala målen

Globala målen. Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar Kahooten som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt och gör uppgift 3.
Uppgift 4 är valfri att göra.

Film Globala målen – för barn Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (5 min)

 

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Geografi Geografi

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Centralt innehåll:
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Samhällskunskap Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.