På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Gatsmart-Åka skolskjuts åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Åka skolskjuts” möter vi elever som åker skolskjuts. Skolskjuts kan man få om man har långt till skolan eller om
skolvägen är trafikfarlig.

INNAN PROGRAMMET
• Hur ser det ut i klassen; är det någon som åker
skolskjuts? Berätta för varandra.
• Vad är bra med skolskjuts? Vad är dåligt?

EFTER PROGRAMMET
Jonna, som vi möter i programmet, är med och testar ny
teknik som ska göra färden till skolan säkrare.

• Vilka risker finns om man har bråttom eller är sen
till bussen? Vad ska man tänka på när man kliver av
en buss?
• Kan stämningen ombord på bussen påverka
säkerheten?

I programmet finns en utblick i världen med exempel
på hur elever tar sig till skolan i andra länder
• Diskutera hur trafiksäkerheten skiljer sig mellan
Sverige och andra länder.
• Har du egna erfarenheter av att t ex åka bil i ett
annat land?

Film: Gatsmart-Åka skolskjuts (13 min)

Vill du fördjupa arbetet kan du ladda ner hela arbetsmaterialet ute till höger.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Samhällskunskap Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.