På Egna Ben På Egna Ben

Uppdrag och Övergripande

Framtidskampanjen

Det är ett faktum att vuxna ibland behöver lära sig en läxa. Den här uppgiften handlar om att ta fram en kampanj om förändrat beteende som riktar sig främst till vuxna. I fokus står hållbarhet och trafiksäkerhet. Bra övningar att ha gjort innan ni tar er an uppdraget:

 • Övergripande övningar – Att motivera andra
 • Övergripande övningar – Vad kan jag göra?

Kampanj för förändrat beteende

Inled med att prata om hur ord och bilder kan påverka oss. Prata om reklam och information. Fråga eleverna vad som påverkar dem särskilt starkt och vad de tror påverkar människor i allmänhet.

Uppgiften går ut på att eleverna ska rita en affisch som innehåller både fakta och teckningar. Affischen ska handla om en sak de vill påverka, och rikta sig till vuxna. De kan använda sig av både digitala hjälpmedel och papper, pennor och målarfärg.

Exempel på beteendeförändringar kan vara

 • Varför både du själv och naturen mår bra att att du cyklar istället för kör bil
 • Varför det är viktigt att använda cykelhjälm
 • Varför det är viktigt att inte köra för fort, då man kan skada cyklister och fotgängare (som ju är med miljövänliga) och dessutom använder mer bensin än om man kör långsamt

Om möjlighet finns

Affischerna kan ni sätta upp i gemensamma utrymmen i skolan såsom matsal, entre eller liknande där många vuxna passerar.

Det kan finns andra offentliga platser där ni under en begränsad tid kan få möjlighet visa elevernas kampanjaffischer såsom kommunhus eller stadsdelskontor.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Bild Bild

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bildframställning genom teckning, måleri, och fotografering.

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Biologi Biologi

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning och rening av vatten och luft.

Kropp och hälsa

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av motion.

Geografi Geografi

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Hälsa och livsstil

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Samhällskunskap Samhällskunskap

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.