På Egna Ben På Egna Ben

Uppdrag och Övergripande

Framtidens fordon

Eleverna ska utveckla framtidens färdmedel som är ett nytt och miljösmart sätt att resa på. Bra övningar att ha gjort innan ni tar er an uppdraget:

 • Miljö – Vilket fordon ska man välja?
 • Miljö – Förstå och förklara växthuseffekten

Bra faktablad att ha till hands som stöd till eleverna är:

 • Miljö – Koldioxid

framtidensfordon

Hur vill du färdas i framtiden?

Börja med att fråga eleverna om olika sätt att ta sig till och från skolan (eller jobbet). Vilket av dem föredrar de idag? Om de fick möjlighet att hitta på ett nytt färdsätt, vad skulle det vara?

Färdmedlet ska vara miljövänligt och inte släppa ut för mycket koldioxid.

Eleverna kan välja att rita och skriva förklarande ord för hur färdmedlet fungerar. Ritningen ska visa:

 • Hur färdmedlet ser ut – gärna med höjdmått för att förklara hur stort det skulle vara i verkligheten
 • Vilket drivmedel eller kraft som för färdmedlet framåt
 • Hur många personer som kan åka samtidigt

När eleverna har ritat sina färdmedel, be dem berätta kort om sitt färdmedel för klassen. Klasskamraterna kan ställa frågor om det är något de tycker är otydligt.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Bild Bild

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bildframställning genom teckning, måleri, och fotografering.

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Biologi Biologi

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning och rening av vatten och luft.

Geografi Geografi

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kemi Kemi

Kemin i vardagen och samhället

 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Teknik Teknik

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: Identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.