På Egna Ben På Egna Ben

Trafiksäkerhet

Att laga en punktering åk 5-6

Att laga en punktering är lätt. Därför är det en gåta att så många cyklar blir stående så fort en punktering inträffar.

I denna övning finns en kort vägledning till hur man lagar en punktering.

 

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Teknik Teknik

  • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.