På Egna Ben På Egna Ben

5A, Marieborgsskolan

Västervik

Klassens djur-avatar
989 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 28 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 494,5 km
8 1
8
1
Plats i Västervik
343 p
1
368 p
2
278 p
Illustrerat moln 89 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 50 /73 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 4 antal
övningar