På Egna Ben På Egna Ben

4A, Marieborgsskolan

Västervik

Klassens djur-avatar
1694 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 17 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 847,0 km
8 1
8
1
Plats i Västervik
286 p
374 p
2
348 p
3
334 p
4
352 p
5
Illustrerat moln 151 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 34 /73 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 10 antal
övningar