På Egna Ben På Egna Ben

4-6, Kristvallabrunn skola

Nybro

Klassens djur-avatar
1422 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 11 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
6 1
7
1
Plats i Nybro
343 p
1
244 p
350 p
3
260 p
225 p
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 22 /68 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 23 antal
övningar