På Egna Ben På Egna Ben

Gatsmart-Åka skolskjuts åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Åka skolskjuts” möter vi elever som åker skolskjuts. Skolskjuts kan man få om man har långt till skolan eller om
skolvägen är trafikfarlig.

INNAN PROGRAMMET
• Hur ser det ut i klassen; är det någon som åker
skolskjuts? Berätta för varandra.
• Vad är bra med skolskjuts? Vad är dåligt?

EFTER PROGRAMMET
Jonna, som vi möter i programmet, är med och testar ny
teknik som ska göra färden till skolan säkrare.

• Vilka risker finns om man har bråttom eller är sen
till bussen? Vad ska man tänka på när man kliver av
en buss?
• Kan stämningen ombord på bussen påverka
säkerheten?

I programmet finns en utblick i världen med exempel
på hur elever tar sig till skolan i andra länder
• Diskutera hur trafiksäkerheten skiljer sig mellan
Sverige och andra länder.
• Har du egna erfarenheter av att t ex åka bil i ett
annat land?

Film: Gatsmart-Åka skolskjuts (13 min)

Vill du fördjupa arbetet kan du ladda ner hela arbetsmaterialet ute till höger.

Gatsmart-Mörker och reflexer åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Mörker och reflexer” träffar vi Jesse. Hans skolväg går längs en
smal och trafikerad landsväg som under vinterhalvåret
dessutom är mörk och hal

INNAN PROGRAMMET- Diskutera
• Vad ska du tänka på när du är ute i trafiken i
mörker?
• Diskutera hur vägen till skolan skiljer sig mellan
sommar- och vinterhalvåret. Vilka är farorna under
den mörka årstiden

EFTER PROGRAMMET-Diskutera
Jesse har en farlig väg till skolan. Det finns varken trottoar eller gångväg utan han måste gå på vägrenen.
• Känner du eller någon i klassen igen er i Jesses
historia?
• Diskutera skillnaderna på skolvägar om man bor i
ett litet samhälle jämfört med en större ort?
• Är det vanligare med gång- och cykelvägar där det
bor mer folk? Varför i så fall?

Film: Gatsmart- Mörker och reflexer (13 min)

Vill du fördjupa arbetet så finns hela arbetsmaterialet ute till höger.

Gatsmart-Cykla åk 4

Tid: ca 60 min

Gatsmart vänder sig till elever som rör sig i trafiken på egen hand; som går själva till skolan, som
tar bussen eller tåget till fritidsaktiviteten, som tar cykeln till kompisen. Det är en ny frihetskänsla men också ett
nytt ansvar. I Gatsmart möter vi barn som berättar om sina erfarenheter.

I programmet ”Cykla” möter vi Ture har som varit med om en
cykelolycka där han skadade huvudet och fick vårdas på
sjukhus.

INNAN PROGRAMMET- Diskussion
Många skolor har en åldersgräns för att få cykla till
skolan på egen hand.
• Finns det cykelregler på din skola?
• Hur gammal bör man vara för att klara av att cykla i
trafiken?
• Var är det säkert att cykla om man inte kan cykla i
trafiken?

EFTER PROGRAMMET- Gör gärna denna som skrivuppgift eller gruppdiskussion
Ture skadade sig i ansiktet och huvudet när han trillade med cykeln. Men tack vare hjälmen blev skadorna
inte bestående.
• Har du trillat med cykeln någon gång? Berätta vad
som hände.
• Vad kunde ha hänt om Ture inte hade haft hjälm?
• Varför är det så viktigt att skydda huvudet?

Film: Gatsmart-Cykla (13 min)

Vill du fördjupa arbetet kan du ladda ner hela arbetsmaterialet ute till höger.

Globala målen. Mål 3 – god hälsa och välbefinnande åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar den Kahoot som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt uppgift 3.
Uppgift 4 är valfri att göra.

Film Globala målen – för barn. Mål 3: God hälsa och välbefinnande (4 min)

 

 

Globala målen. Mål 15 – ekosystem, biologisk mångfald åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar den Kahoot som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt uppgift 3.

 

Film Globala målen- för barn. Mål 15: ekosystem, biologisk mångfald (4 min)

 

Globala målen. Mål 14 – hav och marina resurser åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar den Kahoot som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt uppgift 3.
Uppgift 4 är valfri att göra.

Film Globala målen – för barn: Mål 14: hav och marina resurser (4 min)

 

Globala målen. Mål 13- bekämpa klimatförändringarna åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar den Kahoot som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt uppgift 3.
Uppgift 4 är valfri att göra.

Film Globala målen-för barn. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (4 min)

 

Globala målen. Mål 11- hållbara städer och samhällen åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar den Kahoot som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt uppgift 3.
Uppgift 4 är valfri att göra.

Film Globala målen – för barn: Mål 11 Hållbara städer och samhällen (5 min)

 

Globala målen. Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion åk 4-6

Tid: ca 60 min

Denna uppgift är en av sex i ämnet Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna.

Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Gör så här:

Skriv ut arbetsbladet (som du hittar till höger i menyn) till eleverna. Dela in dem i grupper om två.
Diskutera gemensamt orden i uppgift 1.
Se filmen (som är länkad nedanför) och låt eleverna svara på frågorna i uppgift 2 under tiden.
Du som lärare startar Kahooten som är länkad i arbetsbladet och eleverna gör den i sina par. Uppmärksamma dem på att en del frågor är flervalsfrågor.
Diskutera gemensamt och gör uppgift 3.
Uppgift 4 är valfri att göra.

Film Globala målen – för barn Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (5 min)

 

Hur får man cykla egentligen? åk 4-6

Tid: ca 60-90 min

I den här övningen får eleverna lära sig mer om cykelregler – var man får cykla och vilken utrustning som måste finnas på cykeln.

Tips! Denna övning kan enkelt kombineras med övningen Trafikmärken.

Eleverna får i uppgift att tillsammans med en kamrat gå ut och ta en bild på en:

Cykelbana
Trottoar
Väg
Vägren

De ska också ta kort på:

En ringklocka
Fram- och baklysen

Varje par skriver ut bilderna och limmar fast dem på ett A3 papper. Låt eleverna förklara med text eller bild vad som gäller för cykling på de olika ställena, samt vilken utrustning som måste finnas på cykeln och varför det är så viktigt. Till hjälp får eleverna faktabladet cykelregler. Låt eventuellt eleverna få i uppdrag att förklara i ord för varandra vad som gäller på de olika ställena. Den ena kan förklara vad som gäller på cykelbana och trottoar, och andra vad som gäller på väg och vägren.