På Egna Ben På Egna Ben

Hälsa och Positiv livsstil

Positiv livsstil- doping åk 6

Tid: ca 60 min


Positiv livsstil är en serie med fem filmer.
Övningen innebär att se filmen och göra två uppgifter som är nedkortade och tagna ur tillhörande lärarhandledning. Om du vill fördjupa arbetet så laddar du ner övningen, där hittar du hela lärarhandledningen till alla filmer.

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Film- Positiv livsstil – doping (19 min)

Efter filmen:

Uppgift: Diskutera i helklass eller grupper

1. Vad är anabola steroider (AAS) egentligen?
2. Varför provar man att dopa sig med AAS?
3. Vad skulle du göra om du upptäckte någon du känner som missbrukar AAS?
4. Vilka risker kan det finnas med att äta kosttillskott?

 

 

 

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Biologi Biologi

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och för-klara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll:
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling

Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Centralt innehåll:
Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.