På Egna Ben På Egna Ben

6c, Kristinebergsskolan

Oskarshamns

Klassens djur-avatar
1689 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 24 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
2 1
2
1
Plats i Oskarshamns
333 p
1
367 p
2
330 p
3
337 p
4
322 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 129 /148 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 5 antal
övningar