På Egna Ben På Egna Ben

6C, Kristinebergsskolan

Oskarshamn

Klassens djur-avatar
1803 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 20 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
1
Plats i Oskarshamn
337 p
1
331 p
2
415 p
3
348 p
4
372 p
5
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal / plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 21 antal
övningar