På Egna Ben På Egna Ben

4D, Funkaboskolan

Kalmar

Klassens djur-avatar
1542 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 20 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 771,0 km
28 20
33
1
Plats i Kalmar
368 p
1
340 p
2
315 p
3
329 p
4
190 p
Illustrerat moln 138 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 52 /77 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 7 antal
övningar