På Egna Ben På Egna Ben

3-5, Kristvallabrunn skola

Nybro

Klassens djur-avatar
707 p
Illustrerad katt att som elev-ikon 14 elever
Illustrerad sko som kilometer-ikon 0,0 km
5 1
7
1
Plats i Nybro
187 p
260 p
260 p
Illustrerat moln 0 kg CO2
sparat
Illutrerad pokal 33 /148 plats i
tävlingen
Illustrerade A4-papper 4 antal
övningar