På Egna Ben På Egna Ben

Positiv livsstil- träning åk 6

Tid: ca 60 min

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Se filmen som är länkad här: https://sliplay.se/avmediakalmarlan/play/products/707099-positiv-livsstil-traning

Efter filmen:

Uppgift 1: -Diskutera

1. Vilka skäl kan det finnas för att träna?
2. Vad innebär allsidig, funktionell träning och hur tränar man då?
3. Hur motiverar du dig till träning?
4. Hur mycket sitter du stilla en vanlig dag?

Uppgift 2: Samla information

Gör en lista på alla verksamheter eleverna är delaktiga i ( gym, träningsanläggningar, simhall, padelhall, tennishall, andra idrottsföreningar osv)
– Gör en kortfattad beskrivning av verksamheten- vad har de för träningsformer
– Vilka tränar här? Beskriv den genomsnittlige besökaren
– Hur ser könsfördelningen ut? Varför är det så tror du?
– Skulle det vara lätt eller svårt, enligt er,  att vara normbrytande i träningsverksamheten? (Utifrån kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet)

 

 

 

 

 

Positiv livsstil- prestation åk 6

Tid: ca 60 min

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Här är filmen: https://sliplay.se/avmediakalmarlan/play/products/707097-positiv-livsstil-prestation

Efter filmen:

Uppgift 1:

1. Hur är det att vara ung idag? Vilka krav upplever du? (Egna, familjen, kompisar, skola, fritidsaktiviteter)
2. På vilka sätt påverkar sociala medier dina krav på dig själv?
3. Hur reagerar du på stress?
4. Vad är det som kan påverka en persons självkänsla och självförtroende?

Uppgift 2: Individuell uppgift. Gör en tidsskattning av din dag.
Alla människor har 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Gör en uppskattning av vad du gör under en vanlig dag och skriv ner det.
Nedan ser du ett antal saker som du ska uppskatta hur mycket tid det går åt till. Om du har något annat så tar du med det.

  • Sömn
  • Restid(till och från skolan, träning aktiviteter osv)
  • Göra sig i ordning ( duscha, klä på och av sig osv)
  • Skola och skolarbete
  • Laga mat och äta
  • Träning/fritidsaktivitet
  • Social tid med familj och vänner
  • Tv, dator, mobil

 

Positiv livsstil- kost åk 6

 

Tid: ca 60 min

Positiv livsstil är en serie med fem filmer.
Övningen innebär att se filmen och göra två uppgifter som är nedkortade och tagna ur tillhörande lärarhandledning. Om du vill fördjupa arbetet så laddar du ner övningen, där hittar du hela lärarhandledningen till alla filmer.

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Här är filmen: https://sliplay.se/avmediakalmarlan/play/products/707101-positiv-livsstil-kost

Efter filmen:

Uppgift 1: Diskutera i helklass eller mindre grupper

1. Hur ser dina matvanor ut? Varför tror du att dina matvanor ser ut så?
2. Finns det någonting i dina matvanor som du tror du skulle må bra av att förändra?
3. Vad kan det innebära att äta allsidigt och varierat?
4. Hur skulle du kunna förändra dina kostvanor så att de bidrar till en mer hållbar utveckling?
5. Hur förhåller du dig till olika kosttrender som dyker upp?

Uppgift 2: Individuell t/gruppuppgift

Låt varje elev gå in på livsmedelsveket.se och skriv matvanekollen i sökfältet (se länken nedan).
Eleverna gör kollen individuellt och diskuterar sedan i grupper om 3-4 de resultat de har fått.

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/matvanekollen

 

Positiv livsstil- doping åk 6

Tid: ca 60 min


Positiv livsstil är en serie med fem filmer.
Övningen innebär att se filmen och göra två uppgifter som är nedkortade och tagna ur tillhörande lärarhandledning. Om du vill fördjupa arbetet så laddar du ner övningen, där hittar du hela lärarhandledningen till alla filmer.

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Här är filmen: https://sliplay.se/avmediakalmarlan/play/products/707091-positiv-livsstil-doping

Efter filmen:

Uppgift 1: Diskutera i helklass eller grupper

1. Vad är anabola steroider (AAS) egentligen?
2. Varför provar man att dopa sig med AAS?
3. Vad skulle du göra om du upptäckte någon du känner som missbrukar AAS?
4. Vilka risker kan det finnas med att äta kosttillskott?

Uppgift 2: Se filmen om hur en dopingkontroll inom idrotten går till (4.45 min)

https://www.youtube.com/watch?v=_NhdqRM-OdM&feature=youtu.be

 

Positiv livsstil- livsstil åk 6

 

Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa.
Och mår man bra lyckas man bättre i skolan, det hänger ihop.
Se filmen och gör uppgifterna nedan. Om du laddar ner övningen så finns det en fullständig lärarhandledning om du vill fördjupa arbetet.

Se filmen som är länkad här: https://sliplay.se/avmediakalmarlan/play/products/707098-positiv-livsstil-livsstil

Efter filmen:

Uppgift 1: Diskutera- Här finns några diskussionsfrågor ni kan använda efter filmen.

1. Hur skulle du beskriva din livsstil?
2. Vad har påverkat dina levnadsvanor? Du själv, din familj, kompisar, samhället osv?
3. Att förändra sina levnadsvanor kan vara en utmaning. Vad tror du behövs för att lyckas?
4. Hur kan sociala medier påverka dina levnadsvanor?

Uppgift 2: Skrivuppgift- Beskriv din egen livsstil. (Tips: gör uppgifterna i en padlet.com, mentimeter.com)

Vad är viktigt för dig i ditt liv? Hur ser dina levnadsvanor ut? Vad har du för fritidsintressen? Är det något som du skulle vilja ändra i din livsstil?