På Egna Ben På Egna Ben

Anmälan till På Egna Ben är nu öppen

Hej!

Nu har anmälan till årets På Egna Ben-utmaning öppnats och från och med i år har Kalmar län en helt egen webbplattform!

Anmälan, utmaningen och poängrapporteringen fungerar precis som tidigare men nytt för i år är att Kommunförbundet i Kalmar län har tagit rollen som regional samordnare och anmälan kommer därför ske via en ny webbadress. Klasser i alla länets kommuner kommer nu kunna delta i utmaningen men från och med i år tävlar vi endast mot de andra klasserna i vår egen kommun. Det är fortfarande helt kostnadsfritt att delta i utmaningen.

Anmälan är öppen fram till 28/8 på www.paegnaben.avmkl.se och vi hoppas ni är med oss!

Vänliga hälsningar

Thérese Lindquist
Miljö- och klimatstrateg
therese.lindquist@morbylanga.se